Verkeerskundig specialist

Verkeerskundig specialist
  • Haarlem

Website juisdeta Juist Detachering BV

Aanleiding en doel

De afdeling Geodata ontwikkelt zich steeds meer op het gebied van verkeersmonitoring. De vraag naar de geleverde producten neemt toe. Hiervoor wordt ook een medewerker geworven om aan het team toe te voegen. Om de tussenliggende tijd op te vangen is er behoefte aan versterking van de capaciteit.

Vraagstelling

Wij hebben behoefte aan de inzet van een verkeerskundig specialist. De verkeerskundige werkt mee in het team van verkeermonitoring die de onderstaande taken en verantwoordelijkheden heeft. Ondersteuning wordt vooral gevraagd bij de eerste 4 taken en de GAP analyse.

– Het (laten) inwinnen van verkeersgegevens en de kwaliteitscontrole ervan, alsmede het initiëren en monitoren van acties om de kwaliteit te borgen. Bijvoorbeeld intensiteitsmetingen, reistijden uit FCD of ANPR, gegevens uit VRI’s. Hierin werken we nauw samen met het NDW.
– Het leveren van (verkeers)data en informatie aan veel verschillende gebruikers binnen en buiten de provincie, zoals Beleid/Mobiliteit, Milieu, Smart Mobility, Beheer, adviesbureau’s, etc. Zowel basisgegevens, specialistische vragen als het opzetten en uitvoeren van periodieke monitoring.
– Het uitvoeren van analyses op de verkeersdata, bijvoorbeeld om een trend/ontwikkeling in kaart te brengen, de hinder tijdens wegwerkzaamheden te monitoren of de effectiviteit van een maatregel te bepalen. Hierin werken we bijvoorbeeld nauw samen met het Datalab van de provincie.
– Het doorontwikkelen en verbeteren van de wijze waarop wij de verkeersgegevens opslaan en ontsluiten. Zodat we verschillende databronnen kunnen koppelen, de basisgegevens in viewers beschikbaar kunnen stellen, makkelijker periodieke monitors kunnen opzetten en analyses uit kunnen voeren.
– Het in kaart brengen van de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, analyseren van de oorzaken en adviseren over mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
– Vertegenwoordiging van de provincie in het samenwerkingsverband rondom ons strategisch verkeersmodel VENOM. Dit model wordt beheerd door een externe organisatie. Hiervoor polsen we de interne de informatiebehoefte, adviseren we over de doorontwikkeling van het verkeersmodel en leveren we de benodigde data voor actualisaties.
– Het maken van een GAP analyse om te bepalen welke stappen er gedaan moeten worden om op het gebied van verkeersdata te
voldoen aan de eisen gesteld door het project digitale overheid.

De verkeerskundige beschikt over de volgende kenmerken / competenties:

– een verkeerskundige HBO opleiding
-minimaal 3 jaar ervaring in de verkeerskundige wereld, bij voorkeur als adviseur
– ervaring met het inwinnen, analyseren en/of presenteren van verkeersdata
– communicatief vaardig, omgevingsbewust
– analytisch, professioneel en resultaatgericht

Overige informatie

Beschikbaar voor 24/32 uur per week. Startdatum 1 juni tot 31 december 2019, met optie tot verlenging van 2 x een halfjaar.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl