Toetscoördinator

Toetscoördinator

Website juistdeta Juist Detachering BV

Opdrachtgever

In opdracht van de provincie hebben wij hebben behoefte aan de inzet van een Toetscoördinator ten behoeve van diverse infrastructurele projecten waaronder project van het team Zuid-West.
De volgende projecten worden door team opgepakt:

 • Aansluiting A9 Heiloo: aanleg van een nieuwe aansluiting op de A9, dit project is in de aanbestedingsfase (GC)
 • N231: Trajectbenadering groot onderhoud, dit project is in de uitvoeringsfase (GC);
 • Koopvaardersschutsluis: renovatie sluis, dit project is in de voorbereidingsfase (GC)
 • Busbaan Wijckerpoort: dit project is in de voorbereidingsfase (GC)
 • Busbaan Wijckermolen: dit project is in de voorbereidingsfase (GC/bestek)

Werkzaamheden Toetscoördinator:

 • Opstellen en (periodiek) actualiseren van toetsplanning- en matrix o.b.v. risicodossier;
 • Rapporteren van bevindingen op basis van de toetsresultaten;
 • (Laten) uitvoeren van toetsen;
 • Organisatie en begeleiding toetsevaluaties.

De toetscoördinator heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • De Toetscoördinator (TC) is de trekker van het toetsproces en de schakel tussen het toetsteam en de Contractmanager;
 • Vanuit je expertise input leveren aan de risicosessies;
 • Uitvoeren procesanalyse in samenwerking met de Risicomanager;
 • Opstellen en periodiek actualiseren van toetsplan, toetsplanning en toetsmatrix (met als input de procesanalyse, het risicodossier en planning ON);
 • Analyseren, rapporteren en adviseren (IPM team) ten aanzien van toetsresultaten;
 • Organiseren capaciteit en aansturen van toetsers en lead auditoren;
 • Controle en vrijgave toetsverslagen i.o.m. verantwoordelijke IPM rolhouder;
 • Prétoetsingen doen op de documenten van de opdrachtnemer om vast te stellen of documenten voldoende niveau hebben om inhoudelijk getoetst te worden;
 • Bewaken van de reactietermijnen en zorgen voor vervangende toetsers (met verschillende benodigde expertises) indien een lid van het toetsteam onverhoopt niet tijdig kan toetsen;
 • Begeleider van het toetsproces in Relatics.
 • Adviseren van de contractmanager over het al dan niet vaststellen van tekortkomingen.
 • Organiseren en voorzitten SCB overleg
 • Organiseren en begeleiden toetsevaluaties;
 • Aanwezig zijn bij de interne projectoverleggen;
 • Voorbereiden en afhandelen van de toetsen conform de binnen PNH vastgestelde procedure;
 • Periodiek afstemmen met risicomanager volgens vooraf vastgestelde frequentie.

Overige informatie:

Startdatum oktober 2018, 32/36 uur per week. Mag in het begin ook minder als dit beter uitkomt. Looptijd tot 2020, met optie tot verlening van 1 jaar. Standplaat Haarlem

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl