Technoloog GIS

Technoloog GIS
  • Arnhem

Website juistdeta Juist Detachering B.V.

Technoloog GIS (/HGIS)

Werkzaamheden

• Opstellen eisen en specificaties, audit trajecten mbt inkoop.
• Ontwikkelt het technisch beleid door het laten opstellen/ontwikkelen van technische specificaties;
• Voert de regie over de toepassing van technische specificaties binnen en buiten de organisatie;
• Vervult een expertrol voor zijn aandachtgebied binnen TenneT en zal als “kennismakelaar” dit ook actief uitdragen;
• Stelt de technische inkoop specificaties op ten behoeve van offerte aanvragen, beoordeelt offertes op juistheid en prijs en adviseert Inkoop over te kiezen leveranciers;
• Toetst door middel van Factory Acceptance Testen (FAT) ingekochte en nog in te kopen producten op basis van de gestelde inkoopspecificaties. Draagt hiermee zorg voor de borging van de technische kwaliteit van de Assets;
• Initieert en begeleidt innovatievoorstellen en werkt, daar waar deze innovatievoorstellen resulteren in succesvolle pilotprojecten, de resultaten uit in technische standaarden ten behoeve van projecten;
• Controleert, ten behoeve van de Projectontwikkelaar, basisontwerpen vanuit technisch oogpunt en borgt daarmee de kwaliteit in projecten;
• Adviseert de Projectontwikkelaar over de te kiezen technologische oplossingen, laat indien van toepassing de oplossingen ontwikkelen door de Service Providers en toetst de voorgestelde oplossingen op kwaliteit;
• Adviseert de projectontwikkelaar tijdens de uitvoering van projecten op technisch gebied, signaleert afwijkingen, grijpt in indien nodig en draagt oplossingsrichtingen aan.

Vereisten

• Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring op HBO+/TU niveau
• In staat om kaders mbt technische bouwstenen op te stellen en toetsing technische bouwstenen op technische/organisatorische impact;
• Draagt zorg voor implementatie van grote technologische wijzigingen binnen de organisatie
• Verantwoordelijk voor borging technische kwaliteit bij alle projecten
• In staat om innovatieve concepten/oplossingen te ontwikkelen die nieuw zijn voor TenneT en waarbij niet geput kan worden uit reeds bekende oplossingen
• Je biedt ondersteuning bij TenneT brede projecten
• Trekker van kennisplatform
• Weet concepten/oplossingen Tennet breed over de bühne te brengen ook daar waar sprake is van tegenstrijdige belangen.
• Ontwikkelt een visie op het gebied van concepten en oplossingen en draagt deze uit binnen TenneT

 

Overige informatie

Startdatum zsm, tot minimaal einde van het jaar. Parttime 20 uur per week, Tarief €100,-

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl