Senior Projectmanager

Senior Projectmanager

Website juistdeta Juist Detachering BV

Functieomschrijving

Het leveren van Senior Projectmanagement voor de Stedelijke vernieuwing Geuzenveld-Slotermeer Stadsdeel Nieuw-West.
Geuzenveld/Slotermeer.

De gemeente Amsterdam en de corporaties willen samen met de bewoners, instellingen en ondernemers uit dit gebied komen tot een inclusieve stadsvernieuwing, met als doel het weer tot een ongedeelde wijk van de stad te maken. Deze gezamenlijke aanpak is niet alleen gericht op het verbeteren van wonen maar ook op de verbetering van het imago van het gebied, de ruimtelijke structuur, het voorzieningenniveau en de verbindingen met de stad. Het gebied heeft een rustig tuinstad-karakter gehad, maar met alle grootstedelijke ontwikkelingen rondom (uitrol van het centrum, de ontwikkeling Sloterdijk en Ringspoorzone, de afwaardering van de Haarlemmerweg, ontwikkeling havens) verandert de positie van het gebied. De gezamenlijke inzet is om een aantal essentiële infrastructurele ingrepen te realiseren zodat het gebied goed verbonden wordt met de rest van de stad. Met de keuze van de ontwikkeling naar een verdichte Burgemeester Roelstraat ontstaat een ruimtelijke as, die goed past in de structuur van het gebied en die als ruggengraat dient van de meerjarige vernieuwing van het gebied en haar aanpalende buurten. Deze nieuwe “Roel-As’ biedt zo ruimte voor meer nieuwe woningen, bedrijfsruimtes en (maatschappelijke) voorzieningen. De fysieke vernieuwing zal hand in hand gaan met het versterken van de sociale en sociaal-economische aanpak in het gebied.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

Overall management Geuzenveld-Slotermeer en opstellen Projectbesluit en Investeringsbesluit.
-De aangeboden kandidaat heeft 10 tot 15 jaar werkervaring als (senior) projectmanager in het fysiek domein;
-De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring binnen een ambtelijk-bestuurlijke organisatie;
-De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de denk- en handelwijze van marktpartijen en corporaties;
-De aangeboden kandidaat heeft ervaring met participatieprojecten.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Overige informatie

• Startdatum:01-07-2019
• Einddatum: 30-6-2020
• Werklocatie: Stadsdeel Nieuw-West
• Aantal fte: 0,89
• Aantal uren per week: 32
• Optie tot verlenging: ja, 1 jaar

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl