Projectleider VRI en OV

Projectleider VRI en OV
  • Utrecht

Website juistdeta Juist Detachering BV

De opdrachtgever

Werken bij de provincie betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om economische ontwikkeling, mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarbij onze speerpunten. Onze organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Het domein Mobiliteit

Je komt te werken binnen het domein Mobiliteit, team Projectmanagement (PP3) waar alle op mobiliteit gerichte werkzaamheden zijn samengevoegd.  Onze kernwaarden zijn dat we elkaars talenten benutten, doen waar behoefte aan is bij de gebruikers, vernieuwend zijn en toegevoegde waarde voor collega’s en omgeving hebben. Kernkwaliteiten zijn: snel en goed, humor, zicht op andermans belangen/nieuwsgierig en verantwoordelijkheid voor de bijdrage aan het totaal resultaat.
 

Waar kom je te werken

Het team Projectmanagement is proceseigenaar van het ontwerpen, reconstrueren, realiseren en groot onderhoud van bestaande en nieuwe fysieke (water)wegen. Jaarlijks regelt het team circa 50 aanbestedingen met een totale waarde van ongeveer € 30 miljoen.
 

Wat ga je doen

Als projectleider lever je een bijdrage aan diverse verkeerskundige verkenningen en uitvoeringsprojecten op het gebied van verkeer en vervoer. Je hebt afwisselend de rol van projectleider of projectmedewerker. Je draait mee in (civiele) projecten en projecten op het gebied van verkeersmanagement, en adviseert over de verkeerslichten, openbare verlichting en bewegwijzering. Daarnaast fungeer je als projectleider bij zelfstandige vervangingsprojecten op deze domeinen.

De volgende taken vallen in ieder geval onder de verantwoordelijkheid van de projectleider:

  • In (civiele) projecten ben je de adviseur van de projectleider voor het domein van voornamelijk VRI’s en andere verkeersmanagementmaatregelen, OVL en bewegwijzering Nationale Bewegwijseringsdienst (NBd);
  • De afstemming met collega’s binnen het team PP3 over het programma van eisen voor (het beheer van) VRI’s en verkeersmanagementmaatregelen bij de uitvoering van zowel civiele- als vervangingsprojecten;
  • Opstellen van uitgangspunten en toetsen van VRI-, OVL en NBd-ontwerpen en bestekken;
  • Begeleiden bij opstellen en toetsen van UAV-GC-contracten
  • Het kunnen maken en beoordelen van VRI, OVL en NBd ontwerptekeningen;
  • Begeleiding van de uitvoering van buitenwerk; van VRI/OVL;
  • Sturen op contractuele afspraken;
  • Het bewaken van de belangen van de diverse disciplines in projectgroepen.

Overige informatie

Beschikbaar vanaf augustus 2019, voor 36 uur per week, met een looptijd van 1 jaar. Optie tot verlengen 2 x 1 jaar.
-HBO werk en denkniveau
-Ervaring bij de overheid
-Ervaring UAV-GC
-Kennis van OV/VRI

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl