Projectleider Uitvoering Zuidasdok

Projectleider Uitvoering Zuidasdok

Website juistdeta Juist Detachering B.V.

Functieomschrijving

Projectleider uitvoering Zuidasdok geeft namens de Opdrachtgever invulling aan het beoordelen van werk- en monitoringsplannen van de Opdrachtnemer, managed met name de bouwlogistieke en faseringsraakvlakken tussen de omgevingsprojecten (zoals de gebiedsontwikkeling Zuidas bijvoorbeeld) en het project Zuidasdok en begeleidt de uitvoeringsfase (bouwfase) namens de Opdrachtgever.  De projectleider uitvoeringsmanagement maakt onderdeel uit van het IPM-team onderdeel Uitvoeringmanagement van de projectorganisatie Zuidasdok.

Werkzaamheden

  • Afstemming van de uitvoeringsraakvlakken van het project Zuidasdok met de flankenprojecten van de Dienst Zuidas;
  • Beoordeelt de door Opdrachtnemer van Zuidasdok ingediende bouwfaseringop maakbaarheid en uitvoerbaarheid;
  • Afstemming van de uitvoeringsraakvlakken met de Opdrachtnemer van Zuidasdok;
  • Afstemming van de bouwlogistieke opgave met de Opdrachtnemer van Zuidasdok;
  • Beoordeling van het bouwlogistiekmanagementplan van de Opdrachtnemer van Zuidasdok;
  • Zorgt voor de totstandkoming van coördinatie- en gebruiksovereenkomsten tussen de Opdrachtnemer van Zuidasdok en projecten van Derden;
  • Begeleiden en beoordeling van de monitorings- en beheersplannen van de Opdrachtnemer en bewaken van de monitoring tijdens de uitvoeringsfase namens Opdrachtgever;
  • Beoordeling van de werkplannen voor de uitvoeringsfase van de Opdrachtnemer en uitvoeringsbegeleiding namens de Opdrachtgever.

De opdrachtgever(s)

Het project Zuidasdok heeft als hoofddoel om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Dit is nodig voor de verdere realisatie van Zuidas als integraal onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Het project omvat de uitbreiding van station Zuid, het verbreden van de A10 Zuid met extra rijstroken, het ondergronds brengen van de snelweg ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas en de herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast worden ook de knooppunten Nieuwe Meer en Amstel worden aangepast. In februari 2017 is het realisatiecontract (design & construct) contract gegund aan de aannemerscombinatie ZuidPlus.

Het project Zuidasdok is een samenwerkingsverband tussen de  Rijksoverheid (Rijkswaterstaat en ProRail) en regionale overheden (Gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland). De projectorganisatie Zuidasdok is namens de opdrachtgevers verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van het project. De projectorganisatie is ingericht conform het IPM-model en bestaat naast de Projectdirecteur uit de onderdelen Technisch Management, Uitvoeringsmanagement, Omgevingsmanagement, Projectbeheersing en Contractmanagement.

Overige informatie

Inzetbaar voor 36 uur per week, tot en met 2028. Werklocatie Amsterdam en Amstelveen.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl