Projectleider Sint Eustatius

Projectleider Sint Eustatius

Website juistdeta Juist Detachering

Afdeling & team

De afdeling Realisatie is integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het RVB in eigendom heeft of huurt. De afdeling opereert binnen de financiële en kwaliteitskaders die aan het RVB zijn gesteld. Binnen die kaders is bij de sturing van de activiteiten het klantbelang leidend. De organisatie van de afdeling Realisatie (in samenhang met de afdeling Klant- en Assetmanagement, de afdeling Kennis en het Bedrijfsbureau) is ingericht aan de hand van de verschillende fasen in de cyclus van beleid, planning, realisatie en evaluatie. Vier clusters zorgen voor het beheer van alle objecten in de regio. Naast een technisch cluster zijn er drie cluster Object- en Projectmanagement (OPM). Naast Objectmanagers en Projectleiders worden de clusters versterkt met Projectondersteuners. Deze verzorgen de administratie van de Objectmanagers en Projectleiders. Het cluster wordt aangestuurd door een clusterhoofd, het clusterhoofd Bon/Saba/Statia is gestationeerd op Bonaire. Een cluster varieert in grootte van 12 tot 25 medewerkers.

Opdrachtomschrijving

De projectleider is binnen de organisatorische kaders integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding, -aanbesteding en/of realisatiefase van zijn projecten. Een volledige overdracht aan de clusterhoofd/objectmanager hoort daarbij. Deze projecten kunnen variëren van (grootschalige) onderhoud projecten tot (kleinere) investeringsprojecten. Je hebt gelijktijdig meerdere projecten in variërende disciplines en budget. Allerhande onderhoud- en vervangingsprojecten, b.v. CV-ketel, dakbedekking, vernieuwen entree, GBS, kozijnen, schilderwerk, LBK of andere object gerelateerde zaken. Hierin zijn de disciplines en kennis van bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde van essentieel belang. Maar ook een juiste inkoopstrategie of afstemming met Rijkbouwmeester is soms noodzakelijk. De projectleider maakt afspraken over de inzet van deskundigen op deze gebieden en werkt samen met collega’s van andere afdelingen, bijv. Inkoop. Je bestudeert en interpreteert contractstukken en projectinformatie op (bedrijfs)risico’s ter voorbereiding van de realisatie. De kwaliteit van de uitvoering, projectvoortgang, de planning, de kosten en de uitwisseling van projectinformatie wordt bewaakt. Je fungeert als eerste aanspreekpunt intern voor andere afdelingen of directies, maar ook voor opdrachtgevers, gebruikers, gemeenten, etc. Je verzorgt de projectadministratie en organiseert een juiste en volledige overdracht, ook op administratief gebied. Je bent verantwoording schuldig aan het clusterhoofd voor wat betreft de uitvoering en uitwerking van de projecten. De coördinator verdeelt de projecten. Je werkzaamheden zijn deels op kantoor t.b.v. de voorbereiding en deels op het werk, tbv de begeleiding en klantcontacten.

Competenties

-Je bent je bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken organisaties en partijen en je bent in staat de aanpak hierop af te stemmen.
-Je onderkent tijdig de (politieke) afbreukrisico’s voor de bewindspersonen en het RVB en anticipeert met de juiste interventies en stevigheid. Je bent pro -actief en organisatie -sensitief.
-Je hebt aantoonbare ervaring in het maken van afspraken met anderen over kwaliteit en kwantiteit van het te leveren werk en houdt voortgang in de gaten van eigen acties en anderen.
-Je kunt snel, goed werken onder tijdsdruk en je bent communicatief sterk. Het samenwerken in multidisciplinaire teams is een vanzelfsprekendheid.
-Je bent in staat de mening van anderen te beïnvloeden.

Eisen & wensen

-Kandidaat beschikt over een diploma op [Bachelor of HBO]-niveau.

-Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van projectmanagement voor een publieke opdrachtgever, waarbij aantoonbaar sprake is van de volgende aspecten:
• Utiliteitsbouw, hieronder wordt in dit verband niet verstaan geen loods, fabriekshal of woningbouw;
• Projectmanagement van projecten uitgevoerd op een locatie welke in gebruik blijft tijdens uitvoering;
• Alle projectfasen van initiatieffase tot en met de oplevering van de realisatiefase van projecten in het kader van onderhoud-, vervangingsprojecten en investeringsprojecten;
• Kennis hebben van de Aanbestedingswet 2012 of het ARW 2012 en het toepassen daarvan in een aanbesteding;
• Toepassen van risicomanagement

Overige informatie

Opdrachtgever : Rijksvastgoedbedrijf
Werklocatie : Sint Eustatius (Statia) “Carribean”
Startdatum : z.s.m.
Einddatum/opdrachtduur: 01 februari 2020
Prognose aantal uur : 36 uur per week
Bij start 1 juni 2019 is de inwerktijd 2 wkn. Aanwezig is een collega inhuur die de nieuwe PL opvangt en inwerkt.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl