Omgevingsmanager A8-A9

Omgevingsmanager A8-A9
 • Haarlem

Website juistdeta Juist Detachering BV

Opdracht

De opdrachtgever staat aan de lat om de besluitvorming over de Verbinding A8-A9 voor te bereiden. Voor het project wordt een omgevingsmanager (0,5 fte per, mogelijk met uitbreiding naar 1 fte) gezocht.

GS hebben in mei 2018 een besluit genomen over een voorkeursalternatief. Daarmee is de lijn op de kaart gezet, die in de komende fase van het project verder moet worden uitgewerkt tot een inpassingsplan (PIP). Daarnaast wordt ook een Tracébesluit (TB) voorbereid voor de aanpassingen aan de A9. Het besluit van GS heeft geleid tot maatschappelijke belangstelling maar ook weerstand. Vanwege de impact die het project politiek-maatschappelijk en ruimtelijk maakt, zijn wij op zoek naar een omgevingsmanager die in dit krachtenveld de taken en positie die horen bij het omgevingsmanagement doelmatig en doelgericht kan invullen.

Verbinding A8-A9

De Verbinding A8-A9 loopt door het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. GS willen zowel het behoud van de status werelderfgoed als de nieuwe verbinding aanleggen. Daarom wordt er intensief samengewerkt met het ministerie van OCW.

Het komende jaar wordt een landschapsplan opgesteld om in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om de Stelling van Amsterdam in het plangebied te herstellen en te versterken. De weg wordt vervolgens zo goed mogelijk ingepast.

Taken en werkzaamheden

Het mede voorbereiden van de fase van het PIP en het TB is een van de taken van de omgevingsmanager.

Resultaatbeschrijving omgevingsmanager:

 • Constructieve samenwerking met en positionering van het omgevingsmanagement in het projectteam;
 • Constructieve samenwerking met stakeholders realiseren en in stand houden;
 • Het verzorgen van afstemming met de projectomgeving en communicatie;
 • Afstemming van belangen;
 • Vastleggen van afspraken.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opstellen en uitvoeren van een omgevingsmanagementplan;
 • Over het omgevingsmanagement contact onderhouden met de stakeholders (onder andere: bewoners, belangengroeperingen, etc.);
 • Problemen en/of risico’s met betrekking tot de omgeving signaleren, tegemoet treden en oplossen;
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor individuen en organisaties;
 • Adviseren op het gebied van omgevingsmanagement in plan- en besluitvormingsfase;
 • Afhandeling van WOB verzoeken. Mogelijk wordt voor deze taak een andere oplossing gevonden.

Inzet

Parttime 20 uur per week (eventueel meer), startdatum 1 december 2018 tot en met 31 december 2019

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl