Omgevingsmanager

Omgevingsmanager
 • Haarlem

Website JuiStade Juist Detachering B.V.

Juist Detachering B.V.

Opdrachtgever

Vanwege gebrek aan capaciteit wordt een IPM-rolhouder uitgevraagd. Deze uitvraag heeft betrekking op de rol Omgevingsmanager.

In de gebieden Zuid-Kennemerland/IJmond (4) en Zaanstreek-Waterland (5) werkt de provincie met geselecteerde aannemers aan het beheer en onderhoud van het provinciale areaal. Met deze partners is een 10-jarig contract afgesloten. De opdrachtnemers zijn verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud en de programmering van de noodzakelijke werkzaamheden. Hiervoor maken zij onder meer een jaarplan en een meerjarenplanning. Ze voeren ook een groot deel van het omgevingsmanagement-werk uit.

Beide contracten zijn inmiddels op stoom en veel zaken die geregeld moeten worden, zijn geregeld.  Een voorbeeld is dat we het proces van de behandeling van vragen en klachten verder kunnen verbeteren. Dat lukt alleen door goede onderlinge afstemming tussen de betrokken afdelingen en onze partners en de nieuwe omgevingsmanager heeft hier een belangrijke rol in.

De opdrachtgever stuurt de gebiedscontracten aan met een IPM-team. In aanvulling op het reguliere werk, kan dit IPM-team ook aanvullende werkzaamheden verrichten. Dit gaat enerzijds om kleine, aanvullende werkzaamheden die rechtstreeks voortvloeien uit het onderhoudswerk; anderzijds kan het gaan om grotere investeringsprojecten.

Daarnaast heeft dit IPM-team een coördinerende taak binnen de sector Infra. Voor de omgevingsmanager betekent dit dat hij/zij contacten onderhoudt met de omgevingsmanagers van andere projecten in deze gebieden en raakvlakken (voornamelijk planning) bewaakt en een overkoepelende omgevingsmanagement- en communicatiestrategie ontwikkelt en bewaakt voor deze gebieden.

Taken en werkzaamheden

Voor de gebieden 4 & 5 zijn we op zoek naar een Omgevingsmanager op medior niveau (3-5 jaar ervaring). Van deze omgevingsmanager wordt een grote mate van zelfstandigheid, initiatief en communicatieve kwaliteit verwacht, naast doortastendheid en organiserend vermogen. De medior omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om het project gerealiseerd te krijgen.

 • De omgevingsmanager voert de regie over de gesprekken met de omgevingspartijen;
 • De omgevingsmanager kent de omgeving en verzamelt tijdig benodigde informatie voor de aanpak t.b.v. het realiseren van de opdracht;
 • De omgevingsmanager voert de regie over de vergunningen, milieu, schadebehandeling;
 • De omgevingsmanager draagt risico’s aan betreffende zijn vakgebied en actualiseert deze regelmatig;
 • De omgevingsmanager levert omgevingsgerelateerde informatie als bijdrage aan de contractbeoordeling bij aanbiedingen alsmede de contractbeheersing.

Resultaatbeschrijving Omgevingsmanager:

 • Constructieve samenwerking met stakeholders realiseren en in stand houden;
 • Bijdragen aan de KES in de precontractuele fase;
 • Het verzorgen van communicatie en afstemming met de projectomgeving;
 • Organiseren van conditioneringsactiviteiten w.o. vergunningen, planologie, kabels&leidingen, NGE, grondverwerving, verkeersmaatregelen, etc.;
 • Bijdragen aan beoordelen van vtw’s;
 • Schadeafhandeling.

Inzet

32 uur per week, startdatum 1 januari 2019 t/m 30 december 2020.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl