Financieel Controller

Financieel Controller
  • Haarlem

Website juistdeta Juist Detachering BV

Opdrachtgever

Wij hebben behoefte aan de inzet van een financial controller die zelfstanding de sectormanagers ondersteunt en adviseert en proactief de producten van de directie B&U aan de provinciale P&C cyclus aanlevert.

De taken en verantwoordelijkheden van een financial controller zijn:

·Leveren van een bijdrage aan het opstellen van de financiële Kaderbrief, begroting (incl. wijzigingsprocedures EBW/ZN/LBW) binnen B&U in samenwerking met Directie Concernzaken (CZ) en de Manager Programmabeheersing
·Leveren van een bijdrage aan het opstellen van de jaarrekening binnen B&U in samenwerking met CZ en in samenspraak met de Manager Programmabeheersing
·Leveren van een bijdrage aan de planning van de jaarrekening in samenspraak met de Manager Programmabeheersing , CZ – Financieel Adviseur B&U en Directiecontroller
·Aanspreekpunt projectcontroller voor alle financiële zaken. Denk hierbij aan kredieten, financieringsvraagstukken. Toestemming voor de aanvraag van een work breakdown structure (WBS) -code
·I.s.m. projectcontroller/MPB opstellen van de financiële bijlage bij GS-nota’s
·Verantwoordelijk voor het beheer van de reserves en voorzieningen i.s.m. CZ
·Verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de balansdossiers voor reserves en voorzieningen
·Signaleren van en uitwerken ontwikkelingen op financieel gebied in de financiële regelkring van PNH
·Fungeren als sparringpartner voor de Manager Programmabeheersing
·Deelnemen aan het Programmeeroverleg in de rol als beheerder van de Voorziening Groot Onderhoud
·Deelnemer aan afstemmingsoverleg Control B&U overleg (Teamsenior Beheersing/Directiecontroller/ Manager Programmabeheersing/Financieel adviseur CZ)
·Aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de coördinatie bij Interne Controle vraagstukken van CC
·Beheersen van sectoren (qua capaciteit, kosten, tarieven ect.) en het aanleveren van deze informatie aan de P&C cyclus

Looptijd

maart 2019 tot en met maart 2020, met optie tot verlenging van 2×1 jaar. Inzet is voor 36 uur per week.

Eisen en wensen

E1 Minimaal HBO werk-/ en denkniveau
E2 Aantoonbare ervaring met de P&C cyclus van provincies en/of gemeenten. Bijvoorbeeld: Kadernota, begroting en begrotingswijzigingen, jaarrekening.
E3 Aantoonbare ervaring met het werken in een politiek gestuurde uitvoeringsorganisatie en het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV).
E4 Aantoonbare ervaring met de operationele aansturing van medewerkers ten behoeve van het opstellen van de P&C producten en SAP en Excel kennis (vergevorderd).
E5 Aantoonbare ervaring met het zelfstandig beheersen van functionele organisatorische eenheden (capaciteit, kosten, tarieven ect.) en het aanleveren van deze informatie aan de P&C cyclus binnen provincies en/of gemeenten
E6 Aantoonbare ervaring als zelfstarter die zich zaken snel eigen kan maken en op korte termijn in staat is om producten op te leveren en te verbeteren.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl