Directievoerder Civiele Techniek

Directievoerder Civiele Techniek

Website Juist Detachering BV

Organisatie

De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Stadsbeheer heeft als missie: “Samen aan de kwaliteit van de stad werken”. Stadsbeheer zorgt samen met de Zoetermeerders voor de kwaliteit van de leefomgeving en de duurzame instandhouding en onderhoud van de openbare ruimte in een door de Raad vastgestelde kwaliteit en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
Stadsbeheer is binnen de directie Stad de integrale beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor het beleid, de programmering en (de regie op) de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Stadsbeheer participeert en assisteert ook bij projecten van Stadsontwikkeling.
Stadsbeheer levert dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten: van boomverzorging tot straatvegen, van openbare verlichting tot rioolbeheer. Stadsbeheer doet dit voor alle mensen in die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken.

Opdracht

Stadsbeheer staat voor grote vervangingsvraagstukken en participeert ook in een vroegtijdige stadium in de ontwikkelingsprojecten waarbij de stad voor grote (woningbouw)opgaven staat. Hiervoor zoekt de afdeling een vakinhoudelijke directievoerder die sturing geeft aan projecten.  Vanuit jouw ruime ervaring met de aansturing van civiel technische projecten begeleidt je de diverse inhoudelijke vakdisciplines en maakt een integrale afweging die getoetst wordt aan de technische kaders. De GOTICK sturingsmechanisme van een project zijn voor jouw logisch en bekend. Hiermee stuur je het projectteam  en levert namens Stadsbeheer ook een bijdrage  aan de ontwikkelprojecten. Om dit mogelijk te maken spreek je de taal van de techneut en bent ook sparringpartner voor hen. Echter voor  bewoners, winkeliers(verenigingen), andere betrokken – of in te schakelen derden ben je ook een stabiele gesprekspartner en je kan de diverse belangen verenigingen en keuzes beargumenteren.

Profiel

  • HBO diploma Civiele Techniek of gelijkwaardig;
  • Vakinhoudelijke cursussen, zoals VCA-vol, Veilig werken langs de weg, UAV, UAV-gc, RAW systematiek, ARW, Bestek administratie, Beton en staal technologie ed.;
  • Aantoonbare ruime relevante ervaring op het gebied van civiel technische projectleiding/directievoering;
  • Ruime werkervaring (min 5 jaar) in gemeenten.

Overige informatie

Startdatum 1 mei 2019, looptijd tot einde van het jaar. 36 uur per week, standplaats Zoetermeer

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl