Contractmanager 8 uur p/w

Contractmanager 8 uur p/w
 • Gouda

Website juistdeta Juist Detachering B.V.

Algemeen

Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.

Het projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed, en de overige betrokken marktpartijen. De voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het Projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen en uitwerkingen per deelgebieden. Na de oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het Projectbureau, daarna worden ze in onderhoud overgedragen aan de gemeente Gouda.

Je plaats in de organisatie

Je levert specialistische versterking ten aanzien van contractmanagement aan het Projectbureau Westergouwe . Het Projectbureau bestaat uit een compact team van circa 10 medewerkers. Hiërarchisch en functioneel leg je verantwoording af aan het contractbeheerteam en vervolgens aan de projectdirecteur.

Wat zoeken we

De functie richt zich volledig op het contractmanagement van een meerjarig en omvangrijk UAV-GC contract van een GWW project. Het zwaartepunt van dit project ligt op de grondverbetering van een gebied met een zeer slechte bodemgesteldheid. De  contractmanager is verantwoordelijk voor de beheersing van de succesvolle uitvoering van het contract.

De opgave

Westergouwe ligt in de zuidoosthoek van de Zuidplaspolder, ten westen van Gouda. De Zuidplaspolder is omgeven door een ringdijk en ringvaart. Westergouwe wordt aan de noord- en westzijde begrensd door de provinciale wegen N207 en N456. Aan de zuidoostzijde ligt de ringdijk langs de Ringvaart van de Zuidplaspolder. De zuidwestgrens van het Plangebied valt samen met de noordoever van de watergang Vijfde Tocht. Het Plangebied wordt in een aantal (deels nader te bepalen) fasen gerealiseerd. In de 1e en 2e fase van het plangebied Westergouwe (“WG-I” en “WG-II”) heeft reeds grondverbetering plaatsgevonden. De eerste woningen zijn inmiddels bewoond. Verder wordt het plangebied momenteel bouwrijp gemaakt en gefaseerd ingericht. Verder wordt een ecologisch recreatief gebied (de groen-blauwe zone) ingericht aan de zuidwestzijde van het Plangebied aansluitend aan de Vijfde Tocht.

Het contract grondverbetering WG-III heeft een omvang van ruim boven de 10 miljoen euro en loopt meerdere jaren. De beoogd Opdrachtnemer voor de grondverbetering WG-III is Boskalis Nederland. De Opdrachtgever beoogt een gebied op te hogen en een zeer hoge mate van zekerheid over de kwaliteit van het werk te verkrijgen. Daarnaast beoogt de Opdrachtgever een strakke sturing op het contract, de juridische aspecten en een pro-actieve oplossingsgerichte samenwerking, waarin escalatie naar de betreffende directies voorzien en gewenst is.

Wat ga je doen?

 • Het leidinggeven aan een contractteam met medewerkers van het projectbureau. De medewerkers binnen het Projectbureau verzorgen, onder aansturing van de contractmanager, de afstemming met de raakvlakken binnen het gehele project.
 • Verrichten en laten verrichten van systeem-, proces- en producttoetsen
 • Opstellen van toetsplannen op basis van risico’s
 • Toetsen van en adviseren over VTW’s
 • Invulling geven aan de daadwerkelijke contractbeheersing
 • Faciliteren van en adviseren over te nemen besluiten over ter acceptatie aangeboden documenten

Indicatief werk en denkniveau

 • Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding richting Civiele Techniek (dan wel weg- en waterbouw) of gelijkwaardig
 • WO werk –en denkniveau
 • Aanvullende cursussen op het gebied van UAV-GC en kostenramingen
 • Minimaal 6 jaar ervaring in een vergelijkbare rol
 • Minimaal 10 jaar ervaring in vergelijkbare projecten

Looptijd

De looptijd van de opdracht is 2 jaar, van 1 maart 2019 tot 1 maart 2021. Eventuele verlenging met nogmaals 2 jaar is mogelijk, waarbij een positieve evaluatie vanuit OG en ON noodzakelijk is voor vervolg. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 2 maanden voor einde van de looptijd. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging is aanwezig.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl