Adviseur/projectleider Gebiedsontwikkeling

Adviseur/projectleider Gebiedsontwikkeling

Website juistdeta Juist Detachering BV

Opdrachtomschrijving

De functie betreft het aansturen en adviseren in de projectenportefeuille in het Ontwerpteam van het Ingenieursbureau. Het wordt uitgevoerd in de gebiedsontwikkeling-opgaven en daaronder wordt verstaan: Kleinschalige woningbouw, grootschalige woningbouw, bedrijventerreinen en de daarbij bijkomende werkzaamheden.   De cluster Ingenieursbureau bestaat uit (zelfsturende) vaste projectteams, zoals Reconstructies, Aanleg Nieuwe infra, Groen, Water etc.  Het Ontwerpteam bestaat uit 14 personen met de expertise: adviseur/projectleider, landschapper, stedenbouwkundige, civieltechnisch ontwerper, civieltechnisch werkvoorbereider en diverse duurzaamheid experts.

Kandidaatomschrijving

Functieprofiel
De kandidaat heeft een relevante HBO of WO opleiding, richting van gebiedsontwikkeling woningbouw en bedrijventerreinen. De nadruk van de functie ligt op de projectmatig advies en de organisatorische kant. De kandidaat heeft ruime ervaring (min. 5 jaar) in projectleiding en is een teamspeler.

Deeltaken en korte uitwerking:

 • Eerste aanspreekpunt ontwerpteam;
 • Functioneel aansturen van de projectteammedewerkers;
 • Afstemming met diverse stakeholders;
 • Bewaken voortgang en kwaliteit van de projecten;
 • Het laten opstellen en toetsen van ontwerpen, programma van eisen, plan van aanpak, ramingen en risicoanalyses;
 • Verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan opdrachtgever;
 • Deelnemen aan/organiseren van in- en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;
 • Tijdig rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten);
 • Afstemmen van de interne en externe offertes.

De kandidaat voldoet aan:

 • Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gevraagde datum of eerder;
 • Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
 • Heeft een relevante HBO of WO opleiding, richting van gebiedsontwikkeling woningbouw en bedrijventerreinen.
 • Heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring als adviseur/projectleider;
 • Heeft affiniteit met landschap, stedenbouw en duurzaamheid;
 • Heeft ervaring met Ruimtelijke Ordeningsprocedures en met het opstellen van risico analyses;

Overige informatie

Startdatum februari 2019, t/m juli 2019, met optie tot verlenging van 3 jaar. Voor 36 uur per week.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl